Финансов речник

Физическо лице, на което е издадена карта.
Парите в наличност, в брой(монети и банкноти).
Финансови средства, отпуснати от банка или друга финансова институция на физическо или юридическо лице, при определени условия.
Максималната сума на отпуснатия кредит, която може да бъде използвана с дадена кредитна карта.
Банкова карта, чрез която клиентът може да използва средствата от кредитния си лимит. Чрез кредитната карта могат да се извършват он-лайн и оф-лайн трансакции.