Финансов речник

Лента, прикрепена към гърба на кредитна или дебитна карта, която съдържа която съдържа записана информация за картата, картодържателя и срока на валидност на картата.
Паричен превод, при който сметките на наредителя и бенефициента са в различни банки.
Кредитна карта, която може да се използва в страната и в чужбина.
Сума, блокирана по картовата сметка, до изтичане на срока на валидност на картата.
Минималната погасителна вноска е минималната сума, която трябва да внесеш след използване на кредитна карта.