Финансов речник

Официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги.
Електромеханични устройства, които позволяват на оправомощени потребители достъп до редица услуги. Потребителят има достъп до услугите на терминала чрез карта, която разполага с една или повече от следните операции: пари в брой, дебитиране, забавено дебитиране, кредитиране и електронни пари. Терминалите са места за физически достъп и могат да бъдат обслужвани терминали (изискват помощта на оператор или касиер) или необслужвани терминали (предназначени да се използват от картодържателя в самостоятелен режим).
Извършване на операция чрез кредитна или дебитна карта като: теглене на пари в брой от банкомат или ПОС терминал, плащане на стоки и услуги в търговски обекти или онлайн, плащане на стоки и услуги по телефон, плащане на стоки и услуги от банкомат, прехвърляне на суми между сметки и карти.
Прехвърляне, превод по извършени плащания.
Професионалист, или орган представляващ група от професионалисти, който е упълномощен да получи средства срещу получаване на стоки или услуги, и който има споразумение с кредитна институция за получаване на такива средства (платежни средства). Търговецът може да използва сървър (сървър на търговеца), който може да позволи на клиента да избере платежни средства и който съхранява транзакцията за по-късно разплащане.