Финансов речник

Размера на дълга по кредит, без сумата на дължимите лихви.
Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.