Отказ от кредитна карта AXI - как и кога мога да прекратя договора си?

Има различни варианти, в които можеш да се възползваш от правото си на отказ от кредитна карта AXI. Независимо от конкретната ситуация, винаги имаш право на избор.

Първи пример: Отказване за издаване на картата след получено одобрение

Независимо, че си кандидатствал за карта AXI и си бил одобрен, имаш право да се откажеш и да не завършиш процедурата по издаване на картата. Разбираме, че изборът на подходящ кредитен продукт е важен за теб и те подкрепяме. Помисли още, анализирай внимателно нуждите и потреблението си. Помисли за приходите си - ще се справяш ли с плащанията по своята кредитна карта? Успокой колебанията си и, ако след това решиш, че искаш да притежаваш кредитна карта AXI - кандидатствай отново. Вече ще знаеш за какъв кредитен лимит би бил одобрен, така че процесът ще е по-бърз и плавен.

Точно размерът на одобрения кредитен лимит често е причината, поради която одобрени кандидати пристъпват към отказ от кредитна карта AXI. Много хора искат нереалистично висок кредитен лимит, многократно надхвърлящ собствените им доходи. Това е вредна практика и може да постави по-неопитни лица в сериозна кредитна задлъжнялост.

Не забравяй, че ако кредитния лимит, за който си одобрен, ти се струва малък - след 3 месеца при редовни вноски по картата си, ще имаш право да кандидатстваш за увеличаване на лимита си.

Втори пример: отказ от кредитна карта AXI след подписване на договор

Можеш да се откажеш от сключения договор за кредит в 14-дневен срок от подписването му, без да дължиш обезщетение или неустойка. Не е необходимо да посочваш причина за отказа в този срок. За да се откажеш в 14-дневния срок следва да ни уведомиш на хартиен или друг траен носител, че желаеш отказ от кредитна карта AXI. Единственото необходимо условие е да нямаш задължение по вече издадената Axi Card. В случай че имаш задължение по Бяла Карта, то следва да върнеш усвоената главница в 30-дневен срок, считано от датата на изпращане на уведомлението за отказ за Бяла Карта, и да заплатиш лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата.

Уведомлението за отказ трябва да изпратиш на следния адрес: гр. София, ул. Балша №1, ет. 2 или на help@axi-card.bg.

Трети пример: отказ от действаш договор извън законовия 14-дневен срок

В случай че не се откажеш от Договора за кредит в предоставения 14-дневен период от датата на сключването му, Договорът поражда своето действие и в случай че усвоиш суми от кредитния лимит, следва да ги върнеш съобразно уговореното в Договора за кредит.

В случай че желаеш да прекратиш своя Договор за кредит след изтичане на 14-дневния срок по смисъла на предходното изречение, то можеш да го направиш по всяко време без да дължиш неустойки или да посочваш причина. Единственото условие, за да можеш да прекратиш Dоговора си е да си погасил всички налични задължения по кредитната си картаКогато нямаш общо задължение, трябва да изпратиш молба за закриване на кредитната карта на адрес: гр. София, ул.Балша 1, ет.2 или на help@axi-card.bg. След получаване на пълното плащане по твоя договор и молбата за закриване на картата, ние ще предприемем всички необходими действия по закриване на картата и договорът ще бъде прекратен.