Кредитна карта AXI има възможност за увеличаване на кредитен лимит. Максималната сума, която може да бъде отпусната по картата е 3000 лева. Често обаче първоначалният кредитен лимит е доста под тази сума.

Причината да бъдеш одобрен за по-нисък от максималния кредитен лимит по кредитна карта AXI е съвсем тривиална. Често хората не преценяват достатъчно добре собствените си способности да обслужват кредитите си и рискуват да изпаднат в невъзможност да ги плащат.

Ние се отнасяме отговорно към задачата си и затова не бихме те одобрили за по-голям кредит, отколкото в действителност ти трябва. Не е правилно да рискуваш да изпаднеш в ролята на вечния длъжник. Прецени правилно възможностите си.

За изчисляването на кредитния лимит по кредитна карта AXI, ние използваме автоматизиран софтуер - скоринг система. На база на подадената по време на кандидатстването ти информация, тази система изчислява и определя за какъв кредитен лимит би бил одобрен.

Не се притеснявай от първоначално генерирания ти кредитен лимит. Дори да е по-нисък от този, който си си представял, че ще получиш, можеш да кандидатстваш за увеличаване на кредитен лимит. Единствените условия, за да имаш право да задействаш процедурата по увеличаване на кредитен лимит са да си изряден картодържател и да са минали 3 месеца от последната процедура по кандидатване или преразглеждане на лимита по картата.

Процедурата за увеличаване на кредитен лимит е аналогична на тази при кандидатстване за кредитна карта AXI. Заявяваш желанието си за по-висока разполагаема сума изцяло онлайн или по телефон. Разглеждането на искането ти е бързо и максимално опростено. Ще бъдеш уведомен с телефонно обаждане, независимо дали отговорът на искането ти за увеличаване на кредитния ти лимит е положително или отрицателно.

След като получиш одобрение за по-голям кредитен лимит, разполагаемата сума по твоята кредитна карта AXI ще бъде увеличена автоматично.