Периодът на валидност на кредитна карта AXI е 2 (две) години от датата на издаване. След изтичане на срока на пластиката, ние ще издадем и изпратим на посочен от теб адрес нова карта, по същия Договор за кредит.

За разлика от други финансови институции, ние се стараем да облекчаваме максимално клиентите си когато става дума за помнене на дати и срокове. Наясно сме, че животът ти е забързан и динамичен и помненето на такива неща те затруднява. Затова водим собствен регистър на всички издадени карти AXI. Когато наближи края на валидност на която и да е кредитна карта AXI, ние получаваме известие в нашата автоматизирана система. Стартираме процедура по преиздаване на пластиката и уведомяваме клиента. Наш служител уточнява с клиента удобен адрес за доставка на картата. 

Цялата тази процедура не струва на клиентите ни нищо. Кредитна карта AXI няма такси за издаване и преиздаване поради изтичане на периода на валидност.

Самият договор за кредит при откриване на кредитна карта AXI е безсрочен. Затова на всеки 2 години, когато изтече периодът на валидност на кредитна карта AXI, преиздаваме единствено пластиката. Разбира се, ако възникнат извънредни обстоятелства, налагащи преиздаване на твоята кредитна карта, можеш да се свържеш с нас и да заявиш преиздаване. 

Това може да се случи по ред причини. Можеш да поискаш преиздаване на пластиката, ако си забравил или изгубил своя ПИН код. Също така, ако пластиката ти е изгубена или открадната, не се колебай да поискаш да ти къде преиздадена.Имай предвид, че в случаите, в които картата ти е изгубена, открадната или блокирана поради грешно въведен ПИН, новата пластика може да бъде преиздадена за твоя сметка. Преиздаването на новата карта ще бъде задействано и тя ще бъде изпратена само след предварителна писмена молба от твоя страна.