Има различни такси за внасяне на задължението по твоята кредитна карта AXI и точната им стойност зависи от политиката на финансовата организация, в която предпочиташ да внасяш вноските си. Задълженията по твоята AXI Card можеш да внасяш във всяка една банка, оперираща на територията на Р. България.

Партньори за погасяване на задълженията на AXI :

Един от начините да погасяваш задъженията си по кредитна карта AXI е в офисите на CrediTour. Съгласно политиката на този финансов посредник, цената за такси за внасяне на направени от теб плащания на задължения по кредитна карта AXI  е 0.90 лв. (деветдесет стотинки). Добре е да имаш предвид, че ако използваш CrediTour за извършване на вноски по твоите задължения, трансакциите се отчитат веднага в нашата система. Това е важно, ако изчакваш последния момент, за да платиш задължението си. Избери най-удобния за теб офис на CrediTour.

Такси за внасяне на задължения по кредитна карта AXI в касите на FastPay има и са в размер на 0.90 лв. (деветдесет стотинки). Плащанията през FastPay също се отчитат в реално време при нас, така че можеш да разчиташ и в последния ден преди падеж да платиш в техните каси, без да изпадаш в просрочие.

Можеш да ползваш и офисите на EasyPay за своите преводи по карта AXI. В касите на EasyPay, вноските ти ще бъдат отразени в реално време. Цените за преводи през системата на EasyPay зависят от размера на плащанията, които си предвидил да правиш. При суми до 100.00 лева, таксата е 1.2%, като минималния възможен размер е 0.20 лева. Ако размерът на плащането по карта AXI надвишава 100.00 лева, то цената за трансакцията е твърда сума – 1.20 лева.

Таксата за направени от теб плащания на задължения по кредитна карта AXI в Пощенска Банка е 1 лв. (един лев). Плащането се извършва почти веднага - в рамките на деня. Можеш да видиш IBAN-а, по който трябва да преведеш задължението си в своя клиентски профил.

Разбира се, можеш да ползваш и друга банка. Таксите ще зависят от избора ти на банкова институция. Провери тарифата на банката, която си предпочел за плащанията си. Имай предвид обаче, че преводите от други банки може да се забавят и да бъдат отчетени в системата ни след изтичане на падежа. По този начин рискуваш да изпаднеш в просрочие и да дължиш допълнителни лихви за закъснението.