Главница по кредитна карта AXI е различно понятие от кредитния лимит. Главница във финансовите науки се нарича реалния размер на задължението. Когато говорим за потребителски кредит, тогава главницата е размерът, който съответната финансова институция е отпуснала на кредитоискателя. Върху тази сума се изчисляват лихвите и разходите по кредита, които са компенсацията на финансовата институция за отпуснатата главница. Т.е. главницата не е цялото задължение, а само основата, върху която тепърва се определя цената на кредита.

Подобно е и с кредитните карти, само че с разликата, че при кредитните карти има 2 понятия, от които се определят в последствие допълнителните разходи по задължението. От една страна, кредитните карти имат отпуснат кредитен лимит. Това е максималната сума, на която можеш да разчиташ с твоята кредитна карта AXI. Можеш обаче да използваш само част от отпуснатия кредитен лимит. В такава хипотеза, начислените лихви ще са само върху използваната сума.

Ето това е твоята главница - използваната част от отпуснатия кредитен лимит. Казано по друг начин, това са усвоените от теб суми по картата за определен период от време.

Ако, например, имаш кредитна карта AXI  с одобрен за ползване кредитен лимит от 1000 лева, но си ползвал едва 100 лева от разполагаемата сума, то тези 100 лева са твоята главница през съответния месец. Именно върху тези 100 лева ще ти бъдат начислени разходи - лихви и такси за ползване на платежния инструмент (ако такива са дължими), а не върху целия лимит от картата в размер на 1000 лева.

Размерът на лихвите и таксите зависи от начина на усвояване и ползване на средствата. Можеш да се запознаеш с размера на таксите и комисионните по кредитна карта AXI в тарифата й, а размерът на лихвата е посочен в Договора ти за кредит.

Конкретното налично за съответния месец задължение по твоята кредитна карта AXI можеш да следиш в индивидуалния си потребителски профил в сайта ни: axi-card.bg.