След като настъпи предсрочна изискуемост трябва ли да правя нещо конкретно?

След като настъпи предсрочна изискуемост договорната лихва по сключения от теб договор за кредит AXI Card спира да се начислява. Това обаче не е толкова добра новина, защото по договора ти започва да се начислява мораторна лихва. Това е така наречената ""законна лихва"" за всеки ден забава. Кликни върху активния линк, за да научиш повече по темата за мораторната лихва.

Накратко, тя е сбор от 2 компонента - основния лихвен процент към БНБ и 10% съгласно постановление на Министерския съвет №100/29.05.2012г.

Ние, в качеството си на Кредитодател по сключения от теб договор за кредит AXI Card, можем да обявим предсрочна изискуемост, в случай че изпаднеш в забава за плащане на което и да е парично задължение по твоя договор за кредит AXI Card с повече от 10 (десет) дни. Ако не заплатиш пълния размер на минималната погасителна вноска в рамките на два последователни месеца, също можеш да попаднеш в хипотезата на предсрочна изискуемост. Друг случай, в който може да се случи това, е ако имаш неплатена в 2 последователни месеца дължима вноска по годишна такса за обслужване на кредитната карта , съгласно Тарифата на кредитна карта AXI.

Обявяването на предсрочна изискуемост се извършва по някой от начините, предвидени за това в договора. Практиката ни е да уведомяваме длъжника, изпаднал в състояние на предсрочна изискуемост, чрез SMS, писма и/ или чрез email.

След като настъпи предсрочна изискуемост, трябва наведнъж да платиш цялото си задължение, като към него се добавя и ежедневната мораторна лихва.

В случай, че не погасиш незабавно предсрочно изискуемото си задължение, кредитът ти ще бъде предаден на външна колекторска фирма. В същото време, ще бъдеш регистриран в Централния кредитен регистър на БНБ.

Всички тези процеси се случват автоматично и единственият начин да предотвратиш съответните неприятни последици, след като настъпи предсрочна изискуемост, е да платиш цялото си общо задължение незабавно.