Още по-сигурни онлайн плащания с двуфакторната автентикация на AXI Card

Електронното пазаруване става все по-популярно и поради тази причина сигурността на финансовите инструменти е по-важна от всякога. Във връзка с това Европейския съюз въведе нови регулаторни изисквания за платежните услуги, които следва да се прилагат от 31.12.2020 г. Спрямо новите правила, всяка банкова и небанкова финансова институция следва да предостави на клиентите си функция за двуфакторна автентикация на онлайн плащанията.

В съответствие с новите правила, AXI Card предоставя на всички свои клиенти двуфакторна автентикация на онлайн плащанията. С новата функционалност онлайн пазаруването е още по-сигурно и безопасно. предоставя на всички свои клиенти възможност за двуфакторна автентикация на онлайн плащанията.

Какво е двуфакторната автентикация?

Двуфакторната автентикация е метод за задълбочено установяване на идентичността на клиента чрез два или повече елемента: знание (нещо, което само ти знаеш), притежание (нещо, което само ти притежаваш) и характерна особеност (твоя характерна особеност). За да се извърши двуфакторна автентификация е необходимо да са налице поне два от трите вида елементи.

Как работи двуфакторната автентикация на онлайн плащанията на Бяла Карта?

До момента, когато извършваше плащане, електронният магазин изискваше да въведеш данните на своята карта – номер на карта, имена, CVC код, срок на валидност и 6-цифрен еднократен код за 3D сигурност. От 10.12.2020 г. ще трябва да добавиш и още един код, наречен ePIN, за да извършиш успешно онлайн плащане.

Този еPIN представлява персонален 4-цифрен код, който ще получиш чрез SMS при първото си онлайн плащане след 10.12.2020 г. Кодът ще ти бъде доставен веднъж и ще бъде необходимо да го запомниш, за да можеш да плащаш онлайн.

С двуфакторната автентикация на онлайн плащанията ти онлайн пазаруането с твоята AXI Card  е още по-сигурно и безопасно.

Във връзка с горното, в Общите условия към Рамковия договор са направени съответни изменения, отразяващи създаденитте гаранции за сигурността на онлайн плащанията – моля да се запознаете с актуалния текст тук. В случай, че не сте съгласни с промените, може да прекратите рамковия договор преди датата, на която промените ще влязат в сила.