Месечната лихва по кредитна карта зависи от начина, по който си ползвал парите. За средства, които си теглил от банкомат (АТМ устройство), ще дължиш 3% върху използваната сума. За парите, с които си плащал свои покупки онлайн или през ПОС терминал, лихвеният процент е само 1,5 %. И в двата случая, лихвата се начислява единствено върху използваната и усвоена сума и то по съответния начин.

Пример:

Ако Потребителят усвои 960 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лева.) на АТМ на първо число на месеца, от лимита му се начислява лихва в размер на 0.1% на ден върху усвоената и непогасена главница. Освен това се начислява и такса за усвояване на суми от АТМ, съгласно Тарифата за ползване на кредитната карта в размер на 30.30 лева. 

Ако Потребителят усвои 960 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лева.) на ПОС на първо число на месеца, от лимита му се начислява лихва в размер на 0.05% на ден върху усвоената и непогасена главница.

Всички такси и комисионни, свързани с кредитна карта AXI са разписани в ТАРИФАТА на продукта на нашия сайт axi-card.bg

С всеки договор за кредитна карта AXI, който изпращаме по куриер преди да активираме картата, получаваш и Общи условия по договора, към който има Тарифа. В докумeнтите са ясно и подробно разписани всички лихвени условия по кредитна карта AXI. Молим те да се запознаеш стях, преди да подпишеш договора си за кредитна карта AXI.

В случай, че имаш допълнителни въпроси за използването на твоята кредитна карта AXI или когато имаш нужда от повече информация, може да се свържеш с нас на help@axi-card.bg или 0700 20 242. Обаждането е на цена, съобразно тарифния ти план.