Oбщи условия 

към Рамков договор за издаване на платежна карта AXI Card на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД

 

Считано от 20.01.2022 г. променихме името на продукта AXI Card на Бяла Карта GOLD. Можеш да намериш Общите условия към Рамков договор за издаване на платежна карта Бяла Карта GOLD на www.bialakarta.bg/usloviya-bialakarta-gold