Финансов речник

Банкова сметка за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка или друг аналогичен документ.
Пари в брой, пари по сметки и електронни пари.
Периодът, през който банковата карта може да бъде използвана. Върху всяка банкова карта е посочен срокът на валидност. Той винаги е до последния ден на посочения месец от съответната година. При изтичането на срока на валидност следва картодържателят да получи своята подновена карта, която е с нов срок на валидност. Издаваните в България дебитни карти обикновено са със срок на валидност 2 или 3 години, а кредитните карти – 1 или 2 години.