Финансов речник

Банка, която е предоставила ПОС терминал на търговец, за да може търговецът да приема плащания с карти.
Дебитна или кредитна карта, издадена от банкова институция, върху която е записана информация по електронен начин и се използва за теглене на пари в брой и плащания на стоки и услуги.
Банкоматът е специализирано устройство с компютърно управление и мрежова връзка, предназначено за предоставяне на пари в брой (кеш) и извършване на парични трансакции.
Kарта, с допълнително вградени микрочип и антена, които позволяват плащане само чрез доближаването й до съответния четец. Плащанията за малки суми се осъществяват без да се въвежда ПИН код. Безконтактно плащане за по-голяма сума се осъществява аналогично, но тогава ще бъде необходимо въвеждането на ПИН код.  В случай, че ПОС терминалът не разполага с безконтактен четец, трансакцията ще се осъществи по обичайния начин – чрез прочитане на чипа или магнитната лента на картата.
Състояние на картата, при което не могат да се извършват трансакции с нея. Причини за блокиране на картата могат да бъдат различни.
БНБ е централната банка на Република България. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб.