Финансов речник

Зададен период, през който кредитнатата карта може да бъде използвана. Срокът на валидност е посочен върху всяка кредитна карта и е до 24 ч. на последния ден от изписания на съответната карта месец и година. Обикновено картите са с валидност от 1 до 3 години в зависимост от техния вид.
Парична единица, която стои в основата на. Обикновено под валута се разбират парите на дадена страна.
Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.
Софтуерно дефиниран терминал който може да бъде интегриран в електронен магазин за приемане на плащане с дебитни и кредитни карти.