Нови Общи условия на платежна карта AXI Card

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2020 г. са изменени Общите условия към Рамков договор за издаване на платежна карта AXI Card на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД - Нови Общи условия.

За настоящите ни клиенти, които използват платежни карти, издадени от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД промените в Общите условия влизат в сила в срок от 2 месеца от датата на изпращане на изрично уведомление до тях, освен ако клиентът не възрази срещу изменените Общи условия в посочения срок.