Финансов речник за притежателите на кредитна карта

Дори вече да разполагаш с кредитна карта, то има някои неща от финансовата сфера, с които може да не си наясно. Всъщност, за да можеш да управляваш умно парите си, спестяванията и инвестициите си, а и да умееш да намираш най-добрите сделки сред кредитните инструменти, то е добре да си наясно с някои детайли, свързани с парите.

Най-вероятно вече си чувал тези финансови термини. Дали обаче знаеш какво означават те? Някои термини от банковия сектор определено няма да ти влязат в полза. Други обаче е добре да знаеш с какво са свързани, тъй като от тях може да зависи кредитния ти дълг и много други аспекти от финансовата ти сигурност, които те засягат пряко.

Кредитен лимит

Това е максималната сума, с която разполагаш по кредитната си карта. Тя е предварително определена от издателя на картата. Ако кредитният лимит по картата ти е 1000 лв., това означава, че независимо дали с едно или с няколко плащания, ти можеш да похарчиш не повече от 1000 лв.

Годишен процент на разходите (ГПР)

Законът за потребителския кредит дефинира ГПР като процентно изражение на общите разходи по кредита за потребителя (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредници за сключване на договора), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. С други думи, това е точен измерител на реалната цена, която ще плати кредитополучателят по дадения кредитен продукт.

Виртуален ПОС терминал

Виртуалния ПОС терминал е софтуерно дефиниран терминал. Той може да бъде интегриран в електронен магазин за приемане на плащане с дебитни и кредитни карти.

Извлечение по картова сметка

Това е информация, в електронен или хартиен вариант, за движенията по картова сметка за фиксиран период, най-често 30 дни. Включва информация за трансакциите и баланса по картата за конкретния период.

Междубанкови плащания

Междубанковите плащания между клиенти, чиито сметки се обслужват от различни банки или техни клонове, т.е. от различни банкови адресируеми единици.

Овърдрафт такса

Това е таксата, която се начислява, ако овърдрафт сметката ти няма достатъчно средства, за да покрие настоящата трансакция. В такъв случай, банката ще плати трансакцията, но след това ще ти начисли такса. И ще имаш отрицателно салдо в баланса си.

Персонален акаунт

Това е твоят личен профил в дадена платформа – обикновено на институция, чрез който можеш да провериш настоящия си баланс, както и всички направени плащания.

Персоналният акаунт на твоята кредитна карта AXI ти дава възможност да управляваш твоята карта в реално време. Можеш да блокираш и активираш кредитната ти карта, да управляваш тегленията на пари в брой, плащанията в интернет, в чужбина, чрез ПОС терминал, да проверяваш наличността ти, да получаваш информация за направените вноски и текущото ти задължение, както и да следиш движението по кредитната ти карта.

Като обобщение можем да кажем, че ние, екипът на кредитна карта AXI, държим на това да си запознат с важните за теб термини, които ще ти бъдат полезни при управление на личните ти финанси.