Предишна Следваща

5 грешки, с които можеш да влошиш кредитния рейтинг на своя бизнес

Банковият кредит е пълният размер на кредитния капацитет, който един бизнес може да получи единствено от банковата система. Това е подгрупа от бизнес кредити. Бизнес кредитите представляват пълната сума, която бизнесът може да получи от всички видове кредитори. Тук се включват - банковата система, но и също така компании за кредитни карти, кредитни съюзи, доставчици и лизингови компании.

Ето кратко обяснение за това как всичко това е преплетено и какво можеш да направиш, за да си сигурен, че ще максимизираш банковия си кредит.

Как работи банковият кредит?

В САЩ, бизнесът може да получи повече кредити бързо, ако има поне една банкова референция и средно дневно салдо на сметката най-малко 10 000 долара за последния тримесечен период.

Банков кредитен рейтинг е средният минимален баланс, който бизнесът поддържа в бизнес банкова сметка за период от три месеца.

Основната цел на бизнеса трябва винаги да бъде поддържането на минимален рейтинг от минимум 5 банки за поне три месеца. Това е средно 10 000 долара. Това е така, защото без поне рейтинг с ниска степен 5 повечето банки ще стигнат до извода, че бизнесът има малка или никаква способност да изплати кредит или бизнес кредитна линия.

Това са пет грешки, с които, ако си собственик на бизнес има опасност да влошиш кредитния рейтинг на компанията си и да съсипеш шансовете й да получи финансиране:

1.) Не достигаш минимален баланс или го поддържаш достатъчно дълго.

Идеята зад кредитния рейтинг на фирмата е да докаже, че един бизнес може бързо да изплати финансовите си задължения. Ето защо, бизнесът ще трябва да поддържа минимален баланс за известно време, за да докаже това.

2.) Адресът или телефонният номер не съответстват на бизнеса ти.

Наложително е собственикът на бизнеса да се увери, че банковите сметки на бизнеса се отчитат точно по същия начин, както е записано по документи. Това означава, че бизнесът трябва да е с точно същия физически адрес и телефонен номер. Съвместимостта е необходимост тук.

Всеки един кредитор ще има нужда от бърз, лесен и достоверен източник на информация, когато става въпрос за кредитоспособността на бизнеса. Следователно, ако кредиторите не могат лесно да намерят това, което им е необходимо, те има вероятност да отхвърлят заявление за кредит.

3.) Твоят бизнес не демонстрира отговорно управление на финансите.

Бизнесът трябва да управлява отговорно банковата си сметка и да е в състояние да се аргументира за всеки един доход, получен в предприятието, както и за всеки един направен разход.

4.) Бизнесът не поддържа положителен паричен поток.

За да има добър кредитен рейтинг, всеки бизнес ще трябва да покаже положителен паричен поток. Паричните средства, които влизат в и напускат банкова сметка на компанията, трябва да доведат до увеличаване на средствата, които идват към бизнеса. Това е положителен свободен паричен поток.

Положителният свободен паричен поток е размерът на приходите, останали след като една компания е платила всичките си разходи. Според Investopedia, „той представлява паричните средства, които една компания може да генерира, след като необходимите инвестиции за поддържане или разширяване на базата от активи. Това е измерване на финансовите резултати и “здравето” на една компания.”

Когато една сметка показва положителен паричен поток, това означава, че бизнесът генерира повече приходи, отколкото се използва за управление на компанията. И на свой ред, това означава, че банката ще заключи, че може да плати сметките си и да изплати всеки заем.

5.) Бизнесът не прави редовни, последователни депозити.

И накрая, имай предвид, че банките са силно мотивирани да кредитират бизнес, който има последователни депозити. Следователно собственикът на бизнеса трябва да знае какви са задълженията ми, за да поддържа положителен кредитен рейтинг.

Собственикът на бизнеса ще трябва да направи много последователни депозити. И те трябва да бъдат повече от тегленията, които прави, за да има и поддържа добър банков рейтинг. Ако те могат да направят тези неща, тогава бизнесът ще има добър банков кредитен рейтинг. И на свой ред, един добър банков кредитен рейтинг означава, че една компания е много по-вероятно да получи бизнес кредити.

Като физическо лице, ти имаш възможност да подобриш кредитния си рейтинг и да изградиш добра кредитна история, ако умееш разумно да ползваш кредитни карти. С кредитна карта AXI Card можеш да разполагаш с парични средства навсякъде и да се разплащаш както в кеш с тях, така и онлайн. А благодарение на това, че е алтернативен финансов инструмент, кредитна карта AXI Card ти дава куп предимства, които малко други пластики ще ти предоставят.