Предишна Следваща

Иновациите, които ще доминират в банкирането през 2019 г.

Банковата индустрия започва да включва практиките, които са базисни в областта на финтек компаниите. Банките и кредитните съюзи започват да стават по-гъвкави с по-бързи темпове на иновации, използвайки данни и анализи по-широко и дигитализирайки процесите.

Глобалният банков сектор става все по-стратегически фокусиран и технологично напреднал, за да отговори на очакванията на потребителите, като същевременно се опитва да защити пазарния дял срещу нарастващия брой конкуренти. Голям акцент се поставя върху дигитализирането на основните бизнес процеси и преоценката на организационните структури и вътрешния талант, за да бъдат по-добре подготвени за бъдещето на банковото дело. Тази трансформация илюстрира нарастващото желание обикновената банка да се превърне в модерна „дигитална банка“.

Значението на иновациите и разработването на нови решения, които се възползват от данните, усъвършенстваните анализи, цифровите технологии и новите платформи за доставка, никога не са били по-важни. Виждаме, че организациите въвеждат иновации в разширяването на услугите, преконфигурирането на каналите за доставка, интегрирането на плащанията и прилагането на технологията blockchain.

През 2019 г. се очаква световните финансови и технологични гиганти да революционизират сферата на финансовите услуги. Като част от тези мега-тенденции, банките също така ще експериментират с нови мобилни приложения и джаджи с гласови асистенти, за да подобрят както обслужването, така и персонализацията. В крайна сметка, потребителят ще бъде фокусът. С развитието на технологиите банковият сектор ще продължи да ускорява своите инвестиции в иновации и дигитални подобрения.

1. Усъвършенстване в индивидуализираното обслужване

Според Accenture, „Много банки имат инициативи, насочени към демографските клъстъри като младите хора, милениалите или по-възрастните хора, но някои банки сега са насочени към клиенти въз основа на начин на живот, ценности, стремежи, нагласи и потребности“. Много банкови организации ще надхвърлят персонализацията по сегменти, за да развият индивидуализирана комуникация.

Това ниво на персонализация включва групиране на клиентска база с усъвършенствани критерии, където човекоцентричните компоненти помагат на банките и кредитните съюзи да отговарят на нуждите в реално време. Следователно - и да предоставят адекватни решения в реално време. Един от забравените ключове за успеха при персонализирането е оценката на желанието на потенциалните клиенти да плащат за тази добавена стойност. Или може би, ключът към успеха е готовността на организацията за финансови услуги, да монетизира стойността.

Банките и кредитните съюзи следва също да съсредоточат усилията си върху сегмента на малките и средни предприятия и нуждите на отделните предприятия. Много организации за финансови услуги предприемат подход „GAFA“ (Google / Amazon / Facebook / Apple), използвайки идеи и данни, получени от конкретните услуги и отделните организации.

2. Разширяване на отвореното банкиране

Все повече и повече регулаторни органи в световен мащаб изискват банковите организации да позволят на клиентите да споделят надеждно данните си с трети страни, за да захранват нови финансови услуги и да увеличат конкуренцията в банковия сектор. Чрез предоставянето на данни за сметка и плащане чрез защитени интерфейси за приложно програмиране (API), потребителите имат по-голяма свобода и контрол по отношение на взаимодействието си с доставчиците на финансови услуги.

Отворените API за банкиране ускоряват иновациите и сътрудничеството, което води до разширяване на банковите екосистеми, които могат да включват повече от финансови услуги, за да подобрят начина на живот на потребителите.

Разбирането и използването на иновационния потенциал на отвореното банкиране ще позволи на бъдещите организации за финансови услуги да надграждат съществуващите си взаимоотношения с клиентите. Като по този начин дават на клиентите избор и контрол върху собствените им данни. Разширяването на отвореното банкиране също ще насърчи нетрадиционните финансови дружества да си сътрудничат с традиционните банки.

3. Ангажимент за така нареченото “Phygital” обслужване, или микс между физическо и дигитално обслужване

С високите разходи на традиционната клонова мрежа и нарастващия брой сделки, преминаващи към цифрови канали, все повече традиционни компании за финансови услуги въвеждат дигитални банкови решения.

Някои от организациите, които ще се движат в тази посока през 2019 г., ще направят това, за да защитят сегашната си клиентска база, докато други фирми ще се опитват да разширят (или генерират) пазарен дял. Във всички случаи, желанието ще бъде да се въведат продукти, които са ориентирани към потребителите.

Натискът за създаване на алтернативен модел на доставка се определя от разходите за поддържане на клонове. Очевидно е, че суровият разход за опериране на клон е висок, което прави възвръщаемостта на активите значително по-висока за банка без физически клонове.

Предизвикателството ще бъде в определянето на правилната комбинация от физическо и дигитално присъствие през 2019 г. и след това.

А дотогава можеш да кандидатстваш и да получиш своята кредитна карта AXI CARD директно онлайн или чрез телефонно обаждане. Без да се редиш на опашки пред банкови клонове и да следваш традиционните сложни процедури за отпускане на кредитни средства.