Предишна Следваща

Ще помогнат ли нео банките за финансовата ни стабилност?

Много изследвания на потребители доведоха до очакван извод през последните няколко години: мнозинството от американците не са финансово стабилни. Американците обикновено са пример за недобро управление на лични финанси, но като цяло почти навсякъде хората се борят с този проблем. Последните проучвания са илюстрирали как семействата се борят с всички аспекти на финансите си, от управлението на ежедневния доход и нестабилността на разходите, до изграждането на бюджет за рискови ситуации и спестяване за пенсиониране. Тези предизвикателства са особено изразени сред социално-икономически неравностойните общности.

Трябва да се знае, че банките биха могли да играят жизненоважна роля в подпомагането на семействата да се движат в една по-добра насока при личните си финанси и да умеят да вземат правилни решения в критични ситуации.

На практика, обаче, големите традиционни банки все още не са подобрили помощта си, а всъщност дори са влошили нещата. Утвърдената и добре позната банкова инфраструктура е допринесла за бизнес модели, които разчитат на скъпи скрити такси и високи минимални баланси - характеристики, които несъразмерно задълбочават финансовия стрес на домакинствата с ниски до умерени доходи. Всъщност традиционните банки на развиващите се пазари дори не се и опитват да достигат до голяма част от потребителите извън кръга от надеждни и сигурни потенциални кредитополучатели.

Необходимостта от "добра банка" - тази, чието основно конкурентно предимство и бизнес модел са закрепени за развитието на финансовата стабилност на домакинствата - никога не е била по-голяма. Използвайки все по-голямата популярност на смартфоните, наличието на нови източници на данни и прозренията от поведенческата икономика,  предприемачи създават далеч по-добър опит в банкирането на дребно през 21-ви век чрез компании, които вече познаваме като ​​нео-банки. Това са първите играчи, които пренасочват финансовите услуги по нови, мащабируеми начини, за да подобрят преживяванията на клиентите си. Макар че не всички са технически банки, ние ги наричаме "нео-банки", защото по същество правят за потребителите онова, което и стандартните банки традиционно покриват.

От гледна точка на потребителите, базисни услуги като правенето на трансакции обикновено са основният продукт на нео-банките. След това, функциите с добавена стойност правят изживяването на клиента още по-приятно. Например, нео-банките могат да събират данни, за да осигурят единен поглед за финансовия живот на хората; те предлагат анализ на разходите и съвети, осигуряват спестявания и робо-автоматизирани инвестиционни насоки и безпроблемно се интегрират с трети страни.

Пример за модерна банка е Chime - тя се фокусира върху по-младите домакинства с по-ниски доходи, като предлага банкова сметка чрез партньор Bancorp, която е напълно безплатна за потребителя, без овърдрафти, без месечни такси и без комисионни. Банката съчетава това персонално финансово управление и плановете за партньорство с други услуги тип финтек, като автоматизирано инвестиране или кредитиране на пазара.

Подобен пример е Aspiration - банката изгражда уникална банкова и инвестиционна фирма, предназначена за социално отговорни американски потребители. Чрез партньорство със съществуващи регулирани банки, Aspiration предлага първокласна сметка за мобилни устройства, целеви модел "pay what fair" и достъп до устойчиви инвестиционни фондове. Aspiration също така въведе инструмент, който позволява на клиентите да проследяват социалното въздействие на месечните си разходи.

На развиващите се пазари нео-банковите модели могат да помогнат на потребителите в мобилните мрежи да преодолеят ограниченията на традиционните банки. Нео банките въвеждат иновативни подходи за придобиване на клиенти, тласкайки основните продукти като инвестиране или застраховане на неизползвани пазари. Нео банки като Tandem могат да приемат депозити, да плащат лихви и да отпускат заеми директно на клиенти.  Разбира се, това идва с регулаторни ограничения и по-високи капиталови изисквания.

Това, което обвързва всички тези иноватори, е техният непоколебим фокус върху клиентите, насочен основно към преоформяне и подобряване на ролята, която банките играят в живота на клиентите си. Точно от това имат нужда и самите потребители – точно това търсят вече десетилетия наред – еволюиране на банковия сектор.

Благодарение на фокуса върху клиентите е създадена и иновативната AXI Card, чрез която имаш възможност да плащаш с MasterCard онлайн и във физически магазини. AXI Card е безконтактна кредитна карта. Създадена за българските потребители и базирана на лесни и опростени процедури, AXI Card ти дава шанс да подобриш кредитния си рейтинг, плащайки с нея в различни обекти. А онлайн пазаруването с нея е без такса, при това с 18% годишна лихва. За да следиш баланса си и да си наясно с всяка направена трансакция по сметката, с AXI Card получаваш SMS за всяко направено плащане. През останалото време можеш просто да проверяваш в онлайн профила паричните средства по кредитната си карта и да управляваш свободно финансите си.