Интернет на нещата – какво да очакваме?

Интернет на нещата вече започва да става факт и чертае нашето бъдеще. При това – в краткосрочен план. На практика, всеки обект може да бъде превърнат в „умно устройство“, просто като се прибавят към него нужните сензори.

Интернет на нещата е мрежа от устройства (физически), включително и сгради, които са снабдени със сензори, софтуер и изпълнителен механизъм. Всички те са свързани с Wi-Fi  връзка, което им позволява да обменят данни помежду си. Например, можеш да включиш климатика си дистанционно – през смартфона си, 10 минути преди да се прибереш у дома. Така ти контролираш устройствата от разстояние, а технологиите, вградени в тях ги превръщат в умни уреди, пестящи енергия и пари.

Всеки ден, ежедневните неща, които се свързват към модерните технологии стават все повече. От умните четки за зъби до умните термостати. В следващите години се очаква още повече устройства в домакинството да са свързани чрез интернет връзката.

Проучвания сочат, че пазарът на Интернет на нещата ще нарастне до 2020г. на 3 трилиона долара, с около 30 млрд. свързани умни устройства. Подобни темпове на растеж ще бъдат улеснени и ускорени от все по-ниските разходи за технологични сензори.

Истината е, че ако интернетът беше революция в живота на хората, то това е само началото на разгръщането на потенциала му. Физическият свят намира едно ново измерение и всяка една индустрия е белязана безвъзвратно – от застрахователния до финансовия сектор. И ако модерните разплащания – чрез смартфони и безконтактни кредитни карти са вече факт, то не всичко е толкова лесно, колкото плащанията без физически контакт между карта и четящо устройство. Интернет на нещата е още в съвсем начална фаза.

Потребителските устройства не са това, което бяха. Информацията е новото електричество и прави продуктите по-персонализирани и по-интелигентни.

И ако това допада на крайните потребители, то не те, а самите компании ще направят Интернет на нещата, част от ежедневието си. Оптимизирането на процесите, проследяването на поръчки, управлението на инфраструктурата – всичко това е обсебено от базите данни. А в основата на събирането на данни е свързването на устройства, които да обменят информация помежду си.

Любопитен факт е, че Китай е държавата, която е най-големият купувач на фабрични роботи в света. Тя изпреварва дори САЩ и Япония, взети заедно.

Какво още да очакваме от Интернет на нещата в близко бъдеще? Ето и трендовете, които продължават да владеят 2017 г. :

  • Сигурността на първо място – след като през предната година сигурността на технологията беше поставена пред огромна въпросителна, най-вече заради реална възможност от хакерство, то през 2017 г. се взеха сериозни мерки. Дори Индустриалният Интернет Консорциум разкри стратегията си за затягане мерките за сигурност на Интернет на нещата.
  • Гласовите асистенти ще се превърнат в част от дома ни - Siri ни показа, че гласовите асистенти могат да бъдат не само полезни, но и забавни. Освен Apple, Amazon беше гигантът, който направи решаващата крачка с иновациите си. Като интегрира успешно гласови асистенти, в лицето на Alexa и Echo. Те, от своя страна, наистина направиха дългоочаквания технологичен пробив. Google е следващата корпорация, която ще интегрира гласов асистент, който обещава да се превърне в неразделна част от дигиталния живот, чрез Google акаунта на всеки потребител.
  • Извличането на данни – брандовете ще започнат да разработват персонализирани алгоритми, за да извлекат конкретна информация, от която се нуждаят. На база събраните данни, ще се вземат решения за бъдещите продукти. Точно както в социалните медии – Интернет на нещата ще събира позволения обем от данни, за да опознаят брандовете по-добре клиентите си и да отговорят на изискванията им. С човешка помощ или без нея, автоматично събиране на данни трябва да е факт.
  • „Умните“ градове не са толкова далечно бъдеще – на хоризонта вече се виждат безпрецедентните ползи, които Интернет на нещата ще донесе на обществото. И правителствата ще се съобразят с тях. Уличното осветление и паркингите са само част от огрмния организъм, който ще бъде задвижван от Интернет на нещата. 

Вече има разработени десетки прототипи на технологии, които да подобрят качеството на живот в градовете. Един от многото примери е Air Box Bag – устройство за анализ на замърсяването в големите градове. То получава данни от информационните центрове и после я предава на изпълнителните органи, които да преприемат нужните мерки, регулирайки транспорта и други сектори.

Намаленото потребление на енергия, повече безопасност, по-добър начин на живот и подкрепата на местните бизнеси – това са опорните точки на технологията, наречена Интернет на нещата.